Menu

Bestillingsskjema

Firma
Adresse
Postnummer
Sted
Telefon
Epost
Herved bestilles isolering av
Ant. kvadratmeter horisontal himling (m²)
Tykkelse på isol. horisontal himling (cm)
Antall kvadratmeter skråtak (m²)
Tykkelse på isolasjon til skråtak (cm)
Ant. kvadratmeter gulv /etasjeskiller (m²)
Tykkelse på isol. gulv /etasjeskiller (cm)
Antall kvadratmeter vegger (m²)
Tykkelse på isolasjon til vegger (cm)
Adresse hvor arbeidet skal utføres
Arbeidet ønskes utført ukenr.
Type utføring

Jeg som har sendt denne bestilling heter
Mitt mobilnummer er
Send kopi av meldingen til deg selv?
 
 

Besøksadresse:
    Isoteks Miljø AS
    Odnesvegen 525
    2822 BYBRUA

Org.nr.:
    943 842 353

Telefon:
      61 17 32 50 (Hovedkontor)
      22 46 24 00 (Avd. Oslo)
      62 53 56 66 (Avd. Hedmark)
      40 00 73 90 (Avd. Trøndelag)

      970 11 200  (Døgnvakt)
      61 17 02 80 (Faks)

E-post:
     post@isoteks-miljo.no