Menu

Spesialsanering

Vi tar jobben!
- På en sikker og forsvarlig måte; for deg og våre ansatte!
Isoteks Miljø AS utfører arbeider med alle typer av helse og miljø-skadelige stoffer.
Vi tar oss av hele jobben fra planlegging, risikoanalyse, og utførelse til deponering og sluttbehandling.
Våre spesialteam rykker ut på kort varsel

Vi har 12 godkjente sanerere, og 8 kjemikalie dykkere. Vi tar på oss jobber med PCB, Kjemikalier, tungmetaller osv.

Vi er Godkjente for arbeid med asbest av arbeidstilsynet og sanerer alt fra eternitplater på tak til asbestholdig rør-isolasjon i fyrrom og sanering og demontering av fyrkjeler.

Vi har erfaren kartlegger som kan komme på kort varsel. Kommunen krever nå miljøsaneringsrapporter ved riving / rehabilitering. Eksempler på materialer som må håndteres miljøriktig: Fyrkjeler, røranlegg, gulvbelegg, maling, fugemasser, isolerglassruter, lysrør, armaturer, impregnert tre.

Vi tilbyr kurs og foredrag om asbestforekomster i bygg, og innføring i aktuelle lover og forskrifter.

Forebygg med kunnskap

  Hvor finnes Asbesten?

  Når er det brukt?

  Hvordan ser det ut?

  Asbestprøver?

  Hvilke lover og forskrifter må du ta hensyn til?

MÅLGRUPPE:

  Byggherrer
  Entrepenører
  Teknisk personale fra alle fagområder


Kilde: > Folkehelseinstituttet

Skadete eller dårlig vedlikeholdte asbestholdige produkter eller uforsvarlig fjerning av slike produkter kan føre til uakseptabelt høye asbestnivåer i inneluft. Ved berettiget mistanke om asbesteksponering anbefales prøvetaking for å avklare om frie asbestfibrer forekommer.
Bare en liten del av asbestholdige bygningsmaterialer i eksisterende bygningsmasser er til nå blitt sanert. Det er viktig å huske at ikke all asbest nødvendigvis må fjernes og at arbeidet med asbest medfører fiberspredningsrisiko som i verste fall kan få helsemessige konsekvenser. Riving og reparasjon av asbest og asbestholdige materialer skal meldes til Arbeidstilsynet og skal utføres av kyndig personell med tillatelse fra Arbeidstilsynet.
Helseskadelige stoffer
Se bildegalleri.