Menu

Supersuger

Suging av leire og flis kan utføres både fra oversiden og undersiden av bjelkene. Flis kan også suges fra spalter i gulv med maksimum 3 m mellomrom.

Den enkleste måten å suge leire og flis på er ved at man tar av gulvet og kommer til massen derfra. Utsuging fra undersiden er mer arbeidskrevende fordi vi da må rive himling etter hvert som vi suger ut massen.

Fjerne ballaststein på flate tak som er dekket med folie eller papptekking.

Vi har erfarne medarbeidere og spesielle munnstykker som gjør denne jobben uten og skade folien. Steinen leveres til gjenbruk.

Vi har maskiner og utstyr til å pigge gulv, knuse stein, betong og teglstein slik at massene kan suges ut

Ved rivningsarbeide er ofte uttransport og avfallsbehandlingen en vesentlig del av jobben. Vi har materialknusere for tegl, betong, leca, gipsplater og sponplater. Etter at materialet er knust, suges det ut i rene fraksjoner direkte i containere. Hele denne prosessen er fri for støv.

En knust fraksjon tar mindre plass i containere og det blir dermed mindre transport av avfall.

Tømme sandfang på bensinstasjoner og lignende.

Fordelen ved å bruke en vakuumlaster til dette er at vi ikke trenger å tilsette vann for og suge massen, derfor blir det mindre å deponere. Jobben går også mye raskere enn bruk av en vanlig slamsuger.

Vi utfører også jobben med å suge og blåse bulkmaterialer fra havarerte lastebiler. Når en bulkbil har havnet i grøfta kommer vi og suger opp massen fra tanken og blåser dette over i en annen bil.

På den måten kan verdifull last tas vare på og bergingen av bilen kan foregå uten fare for søl og ytterligere skade.

Fjerne forurenset masse under bygg kan være aktuelt etter oljelekkasjer og lignende.

Pålefundamenter er ofte en rimelig løsning ved oppsetting av terrasser, mindre påbygg, støyskjermer og lignende.

Vi har utviklet en metode hvor vi suger hull i bakken ned til frostfri dybde eller ned til fjell. Dette gjøres uten å skade vegetasjonen. Fundamenthullet blir 25-30 cm i diameter, alt man trenger å tilbakefylle er en trillebår med pukk. Ingen skader på plener, helleganger eller lignende.

Brannforebyggende tiltak i industrien er nødvendig.

Vi kan reingjøre kabelgater og kulverter uten å skade sårbare installasjoner. Brennbare materialer som ligger vanskelig tilgjengelig kan suges ut.

Rengjøring av maskiner og installasjoner som ikke tåler vann er ofte et problem. Med en kombinasjon av trykkluft og forskjellige sugemunnstykker kan vi fjerne støv og smuss. Dette gjøres blant annet på støperier og i smelteomner.

Vi foretar også rengjøring under samlebånd eller andre steder som det er vanskelig å komme til.

Vi suger alt